15. august 2013
by Charlotte S H Jensen
0 comments

Flickr Commons – Nationalmuseet er på!

Maj 1945, ved Frue Plads i København.

Nationalmuseet er nu en del af Flickr Commons. Museet har haft en almindelig Flickr-konto siden 2008, og har lige siden ansøgt om at komme med på Commons. Nu er vi endelig kommet gennem nåleøjet og er kommet i selskab med Library of Congress, Smithsonian og mange andre store kulturarvsinstitutioner.

Flickr Commons har to formål:

  1. To increase access to publicly-held photography collections, and
  2. To provide a way for the general public to contribute information and knowledge. (Then watch what happens when they do!)

I første omgang har 104 fotos fundet vej til den nye konto og er markeret med ”No known copyright restrictions”. Det mest sete billede, som også indgik i præsentationen på Flickr bloggen, har allerede haft over 8.000 views samt flere kommentarer.

De 104 billeder spænder vidt i både tid og rum. Fra 1860´ernes Japan kommer en række smukke fotos af ”folkeliv”, hvoraf flere er håndkolorerede. Frihedsmuseets samlinger er repræsenteret med 29 fotos, som skildrer både hverdagsliv og modstandskamp under besættelsen – samt den overstrømmende glæde, der sendte folk på gaden i befrielsesdagene, maj 1945.

En række dokumentariske fotografier fra Afrika og de vestindiske øer viser scener fra dagligliv, danseoptrin og enkeltpersoner i forskellige situationer, bl.a. portrætfotos.

Monumenterne i Jelling, som er ét af Danmarks 3 kulturhistoriske lokaliteter på UNESCO´s World Heritage liste, udgør motivet på 20 af de udvalgte fotos.

Flickr Commons udgør, ligesom andre delingsvenlige sites, en god platform for at vise indhold, men også for at gøre det let tilgængeligt for interesserede brugere. Fotos på Flickr – både Commons og den ordinære site – er naturligvis synlige for det aktive fotocommunity, der findes der. Men de er også findbare for tjenester, der hjælper brugere til at finde fotografisk materiale, som har rettigheder, der gør videreudnyttelse mulig – fx CC-Search.

Projektet med at blive optaget på Commons, finde, udvælge samt beskrive/tagge de 104 fotografier er forestået af Nationalmuseets Social Media-ansvarlige, Linea Hansen, med bistand fra bl.a. arkivmedarbejdere og museumsinspektører.

Nationalmuseet på Flickr Commons
Nationalmuseet på Flickr

2. juli 2013
by Charlotte S H Jensen
0 comments

Flere runesten på Wikipedia

Nationalmuseet har haft et spændende – og sjovt – samarbejde med Wikimedia Danmark siden 2011. Samarbejdet har omfattet forskellige aktiviteter, som man kan læse mere om på portalen Wikipedia Loves Nationalmuseet.
Det seneste skud på stammen (som ikke er helt færdigt endnu) er en række på 77 artikler eller længere redigeringer om danske runesten. Runer er en særlig del af Nationalmuseets virksomhed, fordi institutionen har det runologiske ansvar for hele Danmark. Opgaven varetages af Lisbeth Imer, som i øvrigt også er én af skribenter på bloggen ”Runer og Mønter”.

Til runeprojektet blev der i samarbejde mellem museets runolog og Wikimedia Danmark udarbejdet en særlig skabelon, sådan at de relevante oplysninger altid præsenteres på en ensartet måde i leksikonnet. En faktaboks viser oplyser ”grundfakta” som fx findested, findeår, rejsningsår, stenart, mål, m.m. Som en del af boksen vises desuden et foto. De nye og nyredigerede sider er forsynet med ca. 70 nyoptagne fotos af de enkelte sten. Billederne (som foreløbig ligger i 800×600) er taget af Nationalmuseets fotograf Roberto Fortuna, og stillet til rådighed med en CC-BY-SA licens.

Runeskabelonen sørger også for, at stenenes indskrifter gengives i en særlig boks, som altid rummer translitteration, transskription samt oversættelse til nudansk.

Endelig er alle sten forsynet med koordinater, som gør det muligt at finde den pågældende sten på Google Maps, Open Street map og alle de andre, globale korttjenester, som har en integration med Wikipedia. Artikler og billeder vil ligeledes blive formidlet på Historisk Atlas.

I løbet af dette år – fra januar til juli – har siderne i runestensprojektet til sammen haft ca. 10.000 views. Der er næppe tvivl om, at runestenssiderne – og de mange fotos – har en høj synlighed ved at være en del af Wikipedia. Det er svært at sammenligne synlighed for ”runeindhold” mellem Wikipedia og natmus.dk, fordi det er meget forskelligt indhold, der tilbydes på de to sites. Et mere entydigt eksempel på brugspotentialet kunne være, at siden om Solvognen på Wikipedia i samme periode havde 18.413 views mens siden på natmus.dk havde 2.164.

På Nationalmuseet er det webansvarlig Ida Gustav (projektleder), Social Media-ansvarlig Linea Hansen og runolog Lisbeth Imer, der har stået for projektet. Alle billederne er taget af Roberto Fortuna.

Links:
Runesten i Danmark (Wikipedia)
Wikipedia Loves Nationalmuseet (portal for samarbejdet mellem museet og Wikipedia)
Runer og Mønter (Lisbeth Imer er én af bloggerne og bl.a. skrevet om runestensfotograferingerne)

21. juni 2013
by Charlotte S H Jensen
0 comments

Islandsk samling digitaliseres i anledning af museumsjubilæum

I 2013 fejrer et af vores “søstermuseer” –  Islands Nationalmuseum – 150 års jubilæum, og det har givet anledning til et nyt digitaliseringsprojekt på Nationalmuseet.

På Nationalmuseet har vi en fin lille “islandsk” samling, der bl.a. består af 1263 stregtegninger og 823 fotografier samt forskellige akvareller, dokumenter, postkort m.m. Samlingen omfatter i alt 2861 objekter, som findes i Antikvarisk-Topografisk arkiv, som er en del af enheden Danmarks Middelalder & Renæssance.

Målet med digitaliseringsprojektet er at gøre samlingen tilgængelig, sådan at både islandske forskere, den islandske offentlighed – alle andre – både kan se og bruge samlingen. Det er også et mål at “opgradere” samlingens værdi ved at indsamle oplysninger om fotos, steder, personer m.m. der stadig måtte findes i den islandske befolkning.

Det er meningen, at det digitaliserede materiale skal forsynes med webservices, der giver mulighed for at bl.a. Islands Nationalmuseum kan integrere materialet i egne formidlingsprodukter.

12. juni 2013
by Charlotte S H Jensen
0 comments

Til Wikipedia Edit-a-thon på Rigsarkivet

Den 8. juni var der “indkaldt” til det første danske Wikipedia edit-a-thon – nogensinde. Med tanke på et kommende jubilæumsår var emaet for edit-a-thon 1864 og aktiviteten foregik på Rigsarkivet, som i dagens anledning havde stillet læsesalen til rådighed, selvom den normalt er lukket i sommerhalvåret. Der var udrullet et lidt bedre WiFi end normalt, og stillet forfriskninger frem.

Tanken bag et edit-a-thon er at skabe en mulighed for samarbejde mellem wikipedianere og fagfolk indenfor bestemte områder. I dette tilfælde havde forskellige GLAM´s – dvs. arkiver, museer og biblioteker fået tilbud om at deltage. Fra Rigsarkivet, Nationalmuseet og Hirschprungs Samling var der enten “fysiske deltagere” og/eller online-medvirken. Statens Museum for Kunst måtte desværre melde fra. Eksempelvis havde Rigsarkivet uploadet en række fotos til Flickr således at der var illustrationer af skanserne efter slaget 18. april 1864 samt forskellige fotos af krigsdeltagere fra 1864.

I selve det fysiske arrangement deltog 8 personer, hvoraf 2 var uddannede historikere, og som afslutning på dagen gav Dansk Historisk Fællesråd deltagerne en lille gave: eksemplarer af hhv. Dansk Kulturhistorisk Opslagsvæk og bogen “Historiens Ildsjæle”, der måske kan danne inspiration som kildemateriale til kommende kulturhistoriske artikler.

Dagens udbytte blev 11 helt nye artikler og 10 forbedrede. Der er næppe tvivl om, at Wikipedia på grund af sin store synlighed er et væsentligt steder at formidle historisk viden, og GLAM-Wiki samarbejde har været på tapetet i udlandet gennem flere år. I Danmark er det på mange måder fortsat i sin vorden, selvom flere samarbejder er og har været i gang. Der har typisk været tale om “fotodage” og to institutioner har haft en Wikipedian-in-residence.

Links:
Wikipedia Loves Nationalmuseet (wikipedia-portal)
Wikipedian-in-residence på Nationalmuseet (YouTube-video)
Wikipedia-projekt på det svenske rigsantikvarembede
Wikipedia for Arkiv, Museum og Kunst (Norge)

4. juni 2013
by Charlotte S H Jensen
0 comments

Nationalmuseet og Brede Værk skaber Wikipedia-artikler sammen med gymnasielever

100 gymnasieelever fra Det Fri Gymnasium på Nørrebro og Ørestads Gymnasium har gennem workshops på Brede Værk i april, skrevet på 5 industrihistorisk relaterede artikelemner til Wikipedia. I stedet for at skabe en digital ressource til eleverne har tilgangen i stedet været at lade digital skabelse af viden indgå som et element i undervisningen.

Formålet med projektet har været at samarbejde med gymnasieskolen og undervise i industrialisering på en aktuel måde, samt at støtte gymnasieskolen i det digitale dannelsesprojekt, hvor eleverne skal arbejde med kildekritik, historisk metode, skriftlig dansk og formidling. Gennem workshops på Brede Værk, sparring med museumsinspektører, Wikipedia-konsulent og vejledning fra historie, – dansk og multimedielærere, opnåede eleverne flere færdigheder indenfor den meget ambitiøse målsætning.

Projektet er blevet til i nært samarbejde med Wikipedia, og med Ole Palnatoke Andersen som konsulent. Ole har været Nationalmuseets Wikipedian-in-residence og har derfor et grundigt kendskab til organisationen, herunder Brede Værk.

Under projektets afsluttende præsentation blev “færdige” artikler flyttet ud på “den rigtige” Wikipdia, men andre fortsat er i ”sandkassen” for projektet. Her kan almindelige såvel som særligt interesserede brugere redigeres i løbet af de kommende uger. Forhåbentlig kan også disse artikler en dag finde vej ud i virkeligheden.

Et delmål i projektet var at arbejde med den type viden, der kendetegner et leksikon, som alle kan skrive i og som stort set alle benytter, men som ikke er fagligt godkendt af nogen myndig instans én gang for alle.

Citatet, der bliver stående i Brede værks selvfølelse efter projektet er en af elevernes betroelse til sin dansklærer på vej hjem med lokaltoget ”Grisen”: ”Så lang tid har jeg aldrig før brugt på et forhistorisk sted”.

Links:
Om projektet på Ørestad Gymnasiums website:http://www.oerestadgym.dk/nyheder/elever-skriver-wikipedia-artikler
Eksempel på en færdig artikel: http://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Brede_V%C3%A6rk/Kvindearbejde http://da.wikipedia.org/wiki/Asyl_(institution)
Eksempel på en “sandkasse”-artikel http://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Brede_V%C3%A6rk/Madspand

Brede Værk (besøgsinformation o.lign.)
Nationalmuseets Wikipedian-in-residence om kulturarv og Wikipedia (YouTube video)

1. juni 2013
by Charlotte S H Jensen
0 comments

Nationalmuseet til MuseumNext

Jacob og Linea afprøver videoinstallation på Amsterdams Bymuseum.

I dagene 13-14 maj løb den årlige, europæiske konference om museer, tech og innovation – MuseumNext – af stabelen i Amsterdam.

Sebastian Chan fra Cooper-Hewitt udforskede forholdet mellem digitalt og fysisk museum, og de måder, hvorpå et fysisk museum kan inkorporere digitalt, også når det kommer til indsamling og selve samlingernes karakter. Blandt hans budskaber var, at et museum idag ikke længere har vægge – museet er mere end den fysiske bygning.

Nutidens museum er en serviceinstitution, en “serviceprovider”, og den autoritet, som museer havde for blot få år siden, er i dag afhængig af mange faktorer. Det er brugerne, som  har kontrollen. Et andet væsentligt budskab var at fokusere på de langsigtede ændringer, og ikke kun de faktorer. som nu og her kan give en umiddelbar “gevinst”. Til dén ende var bl.a. tanken om museumsbygningen som bruger – og måske den største bruger – af de digitaliserede samlingers API ikke den mindst spændende. Sebastian Chans slides fra keynoten findes på slideshare.

Fra Nationalmuseet deltog Jacob Wang, Linea Hansen og Charlotte S H Jensen, der hhv gav forskellige oplæg og faciliterede en Masterclass. Oplæggene findes på slideshare:

Links:
Jacob Wang: The Digital Museum as A Platform
Linea Hansen: No more lightweight interaction
Linea Hansen og Charlotte S H Jensen: Crisis Management and Digital

 

 

29. maj 2013
by Charlotte S H Jensen
0 comments

Digitalisering og crowdsourcing af møntsamlingen


Nationalmuseet har fået midler – 645.000 kr. – til digitalisering og digital formidling af museets møntsamling.

Projektet har både interne og eksterne målsætninger. Eksternt er målet at skabe fri og nem adgang til samlingen for interesserede brugere – men også at opbygge en ramme for crowdsourcing . Det er de færreste danske museer der har erfaringer med crowdsourcing i større omfang, og projektet er derfor også en start på at arbejde mere kollaborativt, samarbejdsorienteret, med metadata.

Mønt- og medaillesamlingen omfatter mere end ½ million enkeltgenstande, og håbet er – gennem crowdsourcing – at kunne løfte registreringsniveauet markant. Planen er at digitalisere de protokoller, som rummer de kronologisk førte lister over samlingerne, samt etablere en grænseflade for indtastning. Via grænsefladen kan møntinteresserede uden for museet se oplysninger om mønterne fra de gamle, digitaliserede protokoller og indtaste  i databasen. Derudover vil vi i regi af projektet lave fotooptagelser af min. 10.000 mønter (for- og bagside) som knyttes til registreringerne fra protokollerne og øvrige indtastninger.

Oplysningerne i basen vil blive et redskab for både interne og eksterne numismatikere, men de vil også kunne bruges som grundlag for bredere formidling, fx via steder som Historisk Atlas og europeana samt sociale netværk, eksempelvist Flickr og Pinterest.

På nuværende tidspunkt er det kun en meget lille del af samlingerne, der er digitalt registreret og kun få genstande kan ses på nettet. Når vi er færdige, vil det forhåbentlig se helt anderledes ud.

21. maj 2013
by Charlotte S H Jensen
0 comments

Nationalmuseet på Google Art Project

Som det eneste danske, kulturhistoriske museum er Nationalmuseet nu en del af Google Art Project.  Adgangen til den digitale “rundgang” blev åbnet 21. maj 2013 og markeres kl. 11 ved et hang-out on air, hvori også Skagens Kunstmuseum, den radikale kulturordfører Marlene Borst Hansen og 8 klasse fra Højby skole deltager.

Optagelserne af museets mange hundrede kvadratmeter udgøres af ialt 1293 360-graders fotos. De er blevet taget over flere dage, på mandage og uden for åbningstid. Efterfølgende er optagelserne sat sammen, og hvert eneste billede manuelt kvalitetskontrolleret og gennemgået.   Fotograferingen af Solvognen i den særligt høje opløsning strakte sig over en hel arbejdsdag (med overtid) – men resultatet er imponerende. I den høje opløsning kan netgæsten zoome ind på detaljer, som næsten kun kan anes på originalen.

For et museum som Nationalmuseet er der mange pointer i at være med i Art Project. Det passer meget fint sammen med museets mission – at “rumme og udvikle forudsætningerne for, at alle kan få indsigt i kulturhistorien”. Men kunst og kultur hænger sammen, så derfor er der – også på et kulturmuseum som Nationalmuseet – spændende genstande for den, der primært besøger Art Project ud fra en æstetisk interesse. Desuden kan ressourcen bruges både for dem der vil have kulturarv og kunst online og onsite.

For det første kan man se og læse om en lang række række genstande, gengivet i højopløste billeder. Billederne kan zoomes og let videredeles til sociale netværk som G+, Facebook og Twitter. Men de kan også bruges i hang-outs, og dermed indgå i samtaler; samtaler mellem kunstinteresserede, i online-kurser… eller mellem nogen, der bare lige skal vise hinanden noget spændende og flot.

Men Google Art Project kan også anvendes af den, der skal stå for tilrettelæggelse af et fysisk museumsbesøg. Hvis man fx er skolelærer, arbejder i turistbranchen – eller skal planlægge en sommerudflugt for kortklubben – kan man via “rundgangen” danne sig et indtryk af, hvordan museet er indrettet, og hvilke ting, man vil udvælge til sin tur.

Der er mange muligheder, og vi håber, at de 82 genstande, som Nationalmuseet i første omgang har bidraget med, kan få følgeskab af lidt flere.

 

18. april 2013
by Charlotte S H Jensen
0 comments

Museers drømme skal skaleres – ind i det 21. århundrede

Museer er skabt som platforme for viden, engagement og aktivitet omkring kulturarv. Men når vi forestiller os, hvad vi kan og hvor meget vi kan, så tænker vi stadig, som vi ville have gjort i sidste århundrede. Vi drømmer det 20. århundredes drømme for opfyldelsen af de missioner, som vores institutioner har.

Dét var en del af de pointer, som Michael Edson, der er Director of Web and New Media Strategy på Smithsonian Institution lagde op til, på et møde for Nationalmuseets digitale team samt museets enhedsledere. De tre temaer Scope, Scale og Speed er væsentlige områder, hvor samfundet har ændret sig afgørende i de seneste år.  Gennem brug af digitale arbejdsformer og værktøjer kan vi udføre opgaver, der havde virket helt urealistiske for blot 30 år siden. Fx at skabe en publikation med mange tusinde redaktører. Et projekt, der havde nærmet sig galmandsværk i 1983 – men er en realitet på Wikipedia i dag.

Hvilken betydning har “Age of Scale” for museer og andre kulturavsinstitutioner? Hvor store og betydningsfulde mål tør vi sætte for vores virksomhed, hvis vi skal drømme i overensstemmelse med de muligheder som nutiden – og ikke mindst fremtiden – giver?

17. januar 2013
by jacobwang
0 comments

Få indblik i strategien “Det Digitale Nationalmuseum”

Vi ønsker at åbne og dele vores bestræbelser på at etablere det (fede og velfungerende) digitale museum – og dermed selvfølgelig også tankerne bag vores konkrete projekter og tiltag.
Vi har derfor valgt at publicere vores strategi-dokument online, så det kan ses og kommenteres af alle.
Derudover vil vi sørger for at igangværende projekter tilsvarende er beskrevet og kontinuerligt ajourføres her på bloggen.

Tag et kig under Strategi.