Open call: Digitalisering af Frihedsmuseets båndarkiv

| 0 comments

Frihedsmuseet båndarkiv bestående af knap 2.000 kasettebånd og ca. 250 spolebånd skal digitaliseres og Frihedsmuseet ønsker med dette indlæg at invitere relevante leverandører til at byde på opgaven.

En nærmere beskrivelse af opgaven, som tænkes udført fra efteråret 2015, kan findes i følgende dokument.

Vi forestiller os at et kvalificeret tilbud indeholder en beskrivelse af, hvordan opgaven tænkes løst, angivelse af anslået pris på digitalisering af henholdsvis kasettebånd og spolebånd, samt meget gerne en option vedr. digital restaurering af materialet.

Spørgsmål til opgaven bedes rettet til Nationalmuseets digitaliseringskoordinator Jacob Wang – jacob.wang@natmus.dk

Deadline for indlevering af tilbud: 1. september 2015.