Udvikling af Nationalmuseets Samlinger Online – Open call!

| 0 comments

Nationalmuseet arbejder i disse år med åbenhed og tilgængelighed som strategiske temaer.

Digitalt kommer det til udtryk i vores ambition om at skabe fri og nem adgang til museets viden og samlinger online. En stor ambition, især når man tager museets analoge og digitale materialemængder i betragtning.

Nationalmuseet varetager en enorm genstandssamling, hvoraf visse dele endnu henligger (digitalt) uregistreret. I vores genstandsdatabaser opbevares pt. metadata om 1 mio. genstande, hvoraf ca. 200.000 er knyttet til et eller flere billeder. Derudover råder museet over ca. 700.000 øvrige digitale billeder som opbevares i museets asset management system Canto Cumulus. Billeder af genstande, scannede udgaver af arkivmateriale – noter, tegninger, fotografier, breve, kort, optegnelser, registranter, protokoller, fundlister, billeder af museets bygninger, udstillinger, arrangementer o.m.a..

Som led i bestræbelserne på at publicerer Nationalmuseets viden og samlinger online, pågår et stort arbejde internt hvor museets samlinger digitaliseres og forberedes til publicering online. Dette sker bl.a. gennem fokuseret arbejde med korrekt ophavsretlig licensering, korrektur af eksisterende metadata samt fotografering af museets genstande og scanning af museets viden i form af skrevet og trykt arkivmateriale. Maskinen er i omdrejninger, nu skal vi have materialet online og tilgængeliggjort for alle!

Vi ønsker derfor hjælp til udvikling af samlinger.natmus.dk – stedet hvor Nationalmuseets samlinger publiceres på nettet.

Denne blogpost er en uformel måde at indbyde designbureauer, webudviklingsfirmaer, designere, softwareudviklere, open data entusiaster, webbureauer, informationsarkitekter, kodehajer, pixelsnedkere, freelancere, grafikere, webdesignere o.a. til at komme med et bud på, hvordan I kan bidrage.

Baggrund og behov

samlinger.natmus.dk

Dette er museets nuværende samlings-website. Det er et standardmodul som kører på toppen af vores asset management system Canto Cumulus. Sitet er fint til intern brug, bl.a. fordi det er integreret med museets AD og giver medarbejdere nem adgang til hele museets billedsamling, herunder upubliceret materiale.

Som udadvendt website hvor folk lander på baggrund af Google-søgninger og deling på sociale medier  fungerer sitet slet ikke: Det er ikke mobilvenligt, de publicerede assets er ikke tilpas linkbare og siden er grim og langt fra i overensstemmelse med eksisterende æstetiske paradigmer på nettet.

Her er vores behov til et nyt samlinger online website

 1. Mobilvenligt, smukt, simpelt og anvendeligt website der fokuserer på basal tilgængeliggørelse, ikke kurateret formidling
 2. Robust søgefacilitet med  mulighed for avanceret søgning og filtrering, herunder gode muligheder for indeksering af sitet hos Google
 3. Landingpage med stabile URI’er for alle assets (gerne baseret på asset metadata, pæne korte og forståelige URLer)
 4. Understøttelse af nem download og deling af assets
 5. Mulighed for bidrag i form af binær rating af assets (thumbs op eller ned) og motiv-beskrivende tags (nice to have)
 6. Sitet skal præsentationsmæssigt  kunne indgå i vores hovedsite, f.eks. ved at anvende topbjælken herfra

 

Vi forestiller os at disse udvalgte metadata/felter fra Cumulus medtages i visningen af assets:

 • Fil-ID, Filnavn
 • Thumbnail
 • Kort Titel
 • Beskrivelse
 • Licens, Copyright, Fotograf/skaber af mediet
 • Datering (Årstal, Optagelsestid – Fra, Optagelsestid – Til)
 • Sted (Sted, Topnr, By, GoogleMaps koordinater)
 • Reference til fysisk arkiv: Arkivnavn, Genstandsnr., Arkivalienr.

Ikke alle felter har indhold, så visse steder skal indhold hentes flere steder fra… (f.eks. datering og sted).

Processen

Vi ønsker ikke et forpligtende tilbud i gammeldags forstand, hvor I som mulig leverandør beskriver den løsning i vil levere til punkt og prikke, men derimod et oplæg fra jer, der kan hjælpe os med at få et indtryk af jeres kompetencer; som samarbejdspartnere, kreative tænkere, idémagere, designere, webudviklere, programmører og eventuelt andre ting vi har glemt.

Vi er med dette udbud ude efter den rette samarbejdspartner (eller flere), ikke det rette produkt. Produktet specificerer og skaber vi sammen som en del af den efterfølgende udviklingsproces.

“Et oplæg” kan være et telefon-opkald, en kort skriftlig præsentation, et grafisk oplæg, en kort beskrivelse af hvordan I vil gribe opgaven an, mockups af tidlige ideer til design/funktionalitet osv. Medtag gerne vurdering af, hvad der realistisk kan leveres indenfor de økonomiske rammer og/eller jeres timepris.

Der vil være mulighed for at deltage i et informationsmøde om opgaven på Nationalmuseet, hvor der bl.a. kan stilles opklarende spørgsmål. Deltagelse er dog ikke en forudsætning for at komme i betragtning til opgaven.

Hvis du mener at du eller dit firma kan bidrage til projektet og gerne vil samarbejde med Nationalmuseet, så skal du gøre følgende:

 1. Registrer dig/dit firma her: Udvikling af Nationalmuseets Samlinger Online – Open Call Registrering
 2. Kom evt. til informationsmødet på Nationalmuseet d. 18. marts kl. 13-15 på Nationalmuseet (Ny Vestergade 10 – deltagere hentes i forhallen kl. 13).
 3. Indsend oplæg/”tilbud”, deadline 1. april 2014 (firmanavn fra registreringen skal fremgå af materialet)

Tilbud, samt spørgsmål og kommentarer bedes rettet til:
Jacob R. Wang, +45 41 20 60 25, jacob.wang@natmus.dk, @jwangdk

Indkomne tilbud vurderes og der udvælges på baggrund heraf en eller flere samarbejdspartnere, hvorefter vi i fællesskab brainstormer, konceptudvikler og finder på, samt producerer en backlog for produktet og en for sprint 1. Vi skal tænke stort, starte småt og rykke hurtigt!

Rammer og vilkår

Vi har 130.000 kr. til projektet og forestiller os at dele udviklingen op i mindst 3 selvstændige leverancer, så det er ikke et dyrt, forkromet site vi sigter efter, men et letbenet, veldesignet og gennemtænkt produkt, som løbende kan videreudvikles i de kommende år.

Vi ønsker et agilt, scrum-baseret udviklingsforløb (projektleder Jacob Wang er certificeret SCRUM Product Owner) og har opstillet følgende vilkår for projektet:

 • Grundig research inden der skrives kode. Findes der noget i forvejen som kan forkes?
 • samlinger.natmus.dk skal bygges på vores API (samlinger.natmus.dk/CIP)
 • Al kildekode leveres som åben kildekode, der tillader modificering og genbrug af koden. Vi har ikke endelig valgt den ønskede licens, men lurer på The MIT License eller LGPL. Sparring omkring dette kunne være en del af opgaven.
 • Kildekode og designassets leveres til Nationalmuseets Github konto: github.com/NationalMuseumofDenmark
 • Veldokumenteret og clean kode – der skal kunne bygges videre, også af andre
 • Der skal tages hensyn til genanvendelighed for andre institutioner/aktører
 • Det skal vurderes om det giver bedst mening at bygge sitet som extensions/moduler til fx. Drupal, WordPress, Umbraco osv. eller om det skal bygges fra bunden
 • Sitet skal bygges med tanke på god og detaljeret analytics

Lidt tech-snak

Vi opbevarer vores billedsamlinger i et kommercielt DAMS kaldet Cumulus. Vi er glade for Cumulus som platform, idet systemet har en kapable klient og et glimrende webservicelag. Nationalmuseets billede API hostes på samlinger.natmus.dk/CIP. Vi har SDK’er til API’et til både Javascript og PHP – de ligger på Github, så det skulle være nemt at komme igang: github.com/NationalMuseumofDenmark

Projektet indebærer således alene udvikling af det webvente præsentationslag i form af grundlæggende to sidetyper: søgeside/filter og landingpage for assets. Backend’en har vi i form af Cumulus.

 Inspiration / relevante links