4 millioner til Det Digitale Frihedsmuseum

| 0 comments

Kvinder fejrer Befrielsen i maj 1945 ved Frederiksberggade (“Strøget”) i København.

Kulturministeriet har via statens UMTS-midler bevilliget 4 milioner kroner til at skabe Det Digitale Frihedsmuseum.

Med disse midler igangsætter Nationalmuseet et markant digitaliseringsprojekt, der over de kommende tre år vil bidrage til Frihedsmuseets fortsatte rolle som en relevant og efterspurgt ressource i samfundet – også digitalt.

Det er projektets ambition, at alle væsentlige dele af Frihedsmuseets arkivsamling bliver digitaliseret, registreret samt tilgængeliggjort og formidlet online. Det fremtidige digitale arkiv vil omfatte cirka 200.000 dokumenter, 60.000 fotografier, 2.000 lydbånd samt 200 filmklip. Materiale som på forskellig vis skildrer modstandsbevægelsens opståen og udvikling, frihedskampen samt besættelsestidens Danmark. Det er tanken, at de mange objekter tilgængeliggøres med ophavsretlige licenser, der åbner for en så høj grad af genbrug og videreudnyttelse som muligt – i praksis ved hjælp af Creative Commons licenser.

Projektets aktiviteter vil blandt andet omfatte crowdsourcing af museets omfattende fotoarkiv med henblik på korrektion og udvidelse af metadata og kontektsinformationer. Frihedsmuseet inviterer således alle med viden om materiale til at bidrage med værdifulde oplysninger. Desuden indtænkes samarbejder med eksterne partnere omkring nye og spændende anvendelsesmuligheder for museets historier og samlinger, fulde tilgængeliggørelse online, samt understøttelse af moderne udstillinger på det ny Frihedsmuseum.

De seneste år har bragt en fornyet interesse for besættelsestiden, hvilket også har afspejlet sig i de ressourcer, som Nationalmuseet allerede tilbyder. Modstandsdatabasen anvendes af mange brugere og står med projektet overfor en betydelig udvidelse og videreudvikling. Nationalmuseet er derfor ikke i tvivl om, at de nye ressourcer vil finde anvendelse i mange forskellige miljøer og til mange forskellige formål.

Projektets målgrupper er derfor alle med interesse for og viden om Danmarks frihedskamp og besættelsestidshistorie, elever, studerende og undervisere, turister, slægtshistorisk interesserede, frivillige, venner, fans, followers, private aktører, virksomheder samt arkiver, biblioteker og museer i både Danmark og udlandet.

Målgrupperne vil med projektet blive i stand til at opnå viden og indsigt i Frihedsmuseets emneområder samt at bidrage med egen viden og inviteres dermed til at bruge og medskabe museets digitale arkiv.

Det digitaliserede materiale tilgængeliggøres og formidles via følgende kanaler:

  • Nationalmuseets Samlinger Online (lanceres 2013)
  • Frihedsmuseet Online (herunder Modstandsdatabasen)
  • Wikipedia & Wikimedia (fri online encyklopædi)
  • Europeana.eu (fælles europæisk kulturarvsportal)
  • Danskkulturarv.dk (fælles dansk kulturarvsportal)
  • Historisk Atlas & TING.dk (store danske digitale kulturarvsprojekter)
  • Frihedsmuseets API (webservices til produktion af 3. parts websites og apps)
  • Sociale medier (Facebook, Twitter, Google+, Flickr, Pinterest, Instagram, Youtube).

Links:
Mere om branden her: DR Nyheder / Wikipedia
Mere om UMTS-midlerne: Pressemeddelse fra Kulturstyrelsen & Pressemeddelse fra Kulturministeriet