Flere runesten på Wikipedia

| 0 comments

Nationalmuseet har haft et spændende – og sjovt – samarbejde med Wikimedia Danmark siden 2011. Samarbejdet har omfattet forskellige aktiviteter, som man kan læse mere om på portalen Wikipedia Loves Nationalmuseet.
Det seneste skud på stammen (som ikke er helt færdigt endnu) er en række på 77 artikler eller længere redigeringer om danske runesten. Runer er en særlig del af Nationalmuseets virksomhed, fordi institutionen har det runologiske ansvar for hele Danmark. Opgaven varetages af Lisbeth Imer, som i øvrigt også er én af skribenter på bloggen ”Runer og Mønter”.

Til runeprojektet blev der i samarbejde mellem museets runolog og Wikimedia Danmark udarbejdet en særlig skabelon, sådan at de relevante oplysninger altid præsenteres på en ensartet måde i leksikonnet. En faktaboks viser oplyser ”grundfakta” som fx findested, findeår, rejsningsår, stenart, mål, m.m. Som en del af boksen vises desuden et foto. De nye og nyredigerede sider er forsynet med ca. 70 nyoptagne fotos af de enkelte sten. Billederne (som foreløbig ligger i 800×600) er taget af Nationalmuseets fotograf Roberto Fortuna, og stillet til rådighed med en CC-BY-SA licens.

Runeskabelonen sørger også for, at stenenes indskrifter gengives i en særlig boks, som altid rummer translitteration, transskription samt oversættelse til nudansk.

Endelig er alle sten forsynet med koordinater, som gør det muligt at finde den pågældende sten på Google Maps, Open Street map og alle de andre, globale korttjenester, som har en integration med Wikipedia. Artikler og billeder vil ligeledes blive formidlet på Historisk Atlas.

I løbet af dette år – fra januar til juli – har siderne i runestensprojektet til sammen haft ca. 10.000 views. Der er næppe tvivl om, at runestenssiderne – og de mange fotos – har en høj synlighed ved at være en del af Wikipedia. Det er svært at sammenligne synlighed for ”runeindhold” mellem Wikipedia og natmus.dk, fordi det er meget forskelligt indhold, der tilbydes på de to sites. Et mere entydigt eksempel på brugspotentialet kunne være, at siden om Solvognen på Wikipedia i samme periode havde 18.413 views mens siden på natmus.dk havde 2.164.

På Nationalmuseet er det webansvarlig Ida Gustav (projektleder), Social Media-ansvarlig Linea Hansen og runolog Lisbeth Imer, der har stået for projektet. Alle billederne er taget af Roberto Fortuna.

Links:
Runesten i Danmark (Wikipedia)
Wikipedia Loves Nationalmuseet (portal for samarbejdet mellem museet og Wikipedia)
Runer og Mønter (Lisbeth Imer er én af bloggerne og bl.a. skrevet om runestensfotograferingerne)