Til Wikipedia Edit-a-thon på Rigsarkivet

| 0 comments

Den 8. juni var der “indkaldt” til det første danske Wikipedia edit-a-thon – nogensinde. Med tanke på et kommende jubilæumsår var emaet for edit-a-thon 1864 og aktiviteten foregik på Rigsarkivet, som i dagens anledning havde stillet læsesalen til rådighed, selvom den normalt er lukket i sommerhalvåret. Der var udrullet et lidt bedre WiFi end normalt, og stillet forfriskninger frem.

Tanken bag et edit-a-thon er at skabe en mulighed for samarbejde mellem wikipedianere og fagfolk indenfor bestemte områder. I dette tilfælde havde forskellige GLAM´s – dvs. arkiver, museer og biblioteker fået tilbud om at deltage. Fra Rigsarkivet, Nationalmuseet og Hirschprungs Samling var der enten “fysiske deltagere” og/eller online-medvirken. Statens Museum for Kunst måtte desværre melde fra. Eksempelvis havde Rigsarkivet uploadet en række fotos til Flickr således at der var illustrationer af skanserne efter slaget 18. april 1864 samt forskellige fotos af krigsdeltagere fra 1864.

I selve det fysiske arrangement deltog 8 personer, hvoraf 2 var uddannede historikere, og som afslutning på dagen gav Dansk Historisk Fællesråd deltagerne en lille gave: eksemplarer af hhv. Dansk Kulturhistorisk Opslagsvæk og bogen “Historiens Ildsjæle”, der måske kan danne inspiration som kildemateriale til kommende kulturhistoriske artikler.

Dagens udbytte blev 11 helt nye artikler og 10 forbedrede. Der er næppe tvivl om, at Wikipedia på grund af sin store synlighed er et væsentligt steder at formidle historisk viden, og GLAM-Wiki samarbejde har været på tapetet i udlandet gennem flere år. I Danmark er det på mange måder fortsat i sin vorden, selvom flere samarbejder er og har været i gang. Der har typisk været tale om “fotodage” og to institutioner har haft en Wikipedian-in-residence.

Links:
Wikipedia Loves Nationalmuseet (wikipedia-portal)
Wikipedian-in-residence på Nationalmuseet (YouTube-video)
Wikipedia-projekt på det svenske rigsantikvarembede
Wikipedia for Arkiv, Museum og Kunst (Norge)