Digitalisering og crowdsourcing af møntsamlingen

| 0 comments


Nationalmuseet har fået midler – 645.000 kr. – til digitalisering og digital formidling af museets møntsamling.

Projektet har både interne og eksterne målsætninger. Eksternt er målet at skabe fri og nem adgang til samlingen for interesserede brugere – men også at opbygge en ramme for crowdsourcing . Det er de færreste danske museer der har erfaringer med crowdsourcing i større omfang, og projektet er derfor også en start på at arbejde mere kollaborativt, samarbejdsorienteret, med metadata.

Mønt- og medaillesamlingen omfatter mere end ½ million enkeltgenstande, og håbet er – gennem crowdsourcing – at kunne løfte registreringsniveauet markant. Planen er at digitalisere de protokoller, som rummer de kronologisk førte lister over samlingerne, samt etablere en grænseflade for indtastning. Via grænsefladen kan møntinteresserede uden for museet se oplysninger om mønterne fra de gamle, digitaliserede protokoller og indtaste  i databasen. Derudover vil vi i regi af projektet lave fotooptagelser af min. 10.000 mønter (for- og bagside) som knyttes til registreringerne fra protokollerne og øvrige indtastninger.

Oplysningerne i basen vil blive et redskab for både interne og eksterne numismatikere, men de vil også kunne bruges som grundlag for bredere formidling, fx via steder som Historisk Atlas og europeana samt sociale netværk, eksempelvist Flickr og Pinterest.

På nuværende tidspunkt er det kun en meget lille del af samlingerne, der er digitalt registreret og kun få genstande kan ses på nettet. Når vi er færdige, vil det forhåbentlig se helt anderledes ud.